โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยไทร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยไทร

รหัสโรงเรียน : 140207

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 92150

โทรศัพท์ : 075580599

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยไทร