-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไชยภักดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไชยภักดี

รหัสโรงเรียน : 140274

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 35 – อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 92220

โทรศัพท์ : 075206828

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไชยภักดี

-- advertisement --