-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดคีรีวิหาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดคีรีวิหาร

รหัสโรงเรียน : 140105

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 93 – เขากอบ ห้วยยอด ตรัง 92130

โทรศัพท์ : 075500102

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดคีรีวิหาร

-- advertisement --