-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเขาวิเศษ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเขาวิเศษ

รหัสโรงเรียน : 140263

เขตการศึกษา : สพป.ตรัง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 259 ต้นชด – นาวง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 92220

โทรศัพท์ : 075261301

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเขาวิเศษ

-- advertisement --