-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง

รหัสโรงเรียน : 150088

เขตการศึกษา : สพป.ตราด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 74 – บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 23140

โทรศัพท์ : 039591245

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง

-- advertisement --