-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ

รหัสโรงเรียน : 150001

เขตการศึกษา : สพป.ตราด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด 23000

โทรศัพท์ : 0895719101

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ

-- advertisement --