-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 150099

เขตการศึกษา : สพป.ตราด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 160/1 – แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 23120

โทรศัพท์ : 039597222

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)

-- advertisement --