-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองจาก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองจาก

รหัสโรงเรียน : 150071

เขตการศึกษา : สพป.ตราด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 222 – คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด 23110

โทรศัพท์ : 039-544217

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองจาก

-- advertisement --