-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านด่านชุมพล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านด่านชุมพล

รหัสโรงเรียน : 150093

เขตการศึกษา : สพป.ตราด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 12 – ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 23140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านด่านชุมพล

-- advertisement --