-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบางเบ้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบางเบ้า

รหัสโรงเรียน : 150117

เขตการศึกษา : สพป.ตราด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 76 – เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 23170

โทรศัพท์ : 039558120

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบางเบ้า

-- advertisement --