-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปะเดา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปะเดา

รหัสโรงเรียน : 150094

เขตการศึกษา : สพป.ตราด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 83 – ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 23140

โทรศัพท์ : 039570023

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปะเดา

-- advertisement --