-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว

รหัสโรงเรียน : 150023

เขตการศึกษา : สพป.ตราด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองโสน เมืองตราด ตราด 23000

โทรศัพท์ : 0822060767

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว

-- advertisement --