-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมะนาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมะนาว

รหัสโรงเรียน : 150083

เขตการศึกษา : สพป.ตราด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 200 – บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 23140

โทรศัพท์ : 039591292

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมะนาว

-- advertisement --