-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว

รหัสโรงเรียน : 150114

เขตการศึกษา : สพป.ตราด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 70/1 – เกาะกูด เกาะกูด ตราด 23000

โทรศัพท์ : 039-570013

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว

-- advertisement --