-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว

รหัสโรงเรียน : 150003

เขตการศึกษา : สพป.ตราด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 5/5 – อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด 23000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแหลมพร้าว

-- advertisement --