-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโขดทราย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโขดทราย

รหัสโรงเรียน : 150070

เขตการศึกษา : สพป.ตราด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 17/1 – หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด 23110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโขดทราย

-- advertisement --