-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบางปิดบน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบางปิดบน

รหัสโรงเรียน : 150110

เขตการศึกษา : สพป.ตราด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 79/1 – บางปิด แหลมงอบ ตราด 23120

โทรศัพท์ : 039547258

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางปิดบน

-- advertisement --