-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดห้วงโสม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดห้วงโสม

รหัสโรงเรียน : 150079

เขตการศึกษา : สพป.ตราด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – สุขุมวิท ไม้รูด คลองใหญ่ ตราด 23110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดห้วงโสม

-- advertisement --