-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเสนาณรงค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเสนาณรงค์

รหัสโรงเรียน : 150059

เขตการศึกษา : สพป.ตราด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 104 – ประณีต เขาสมิง ตราด 23150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเสนาณรงค์

-- advertisement --