-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่

รหัสโรงเรียน : 150069

เขตการศึกษา : สพป.ตราด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 287 – คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด 23110

โทรศัพท์ : 039-581496

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่

-- advertisement --