-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง

รหัสโรงเรียน : 160042

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ต ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก – ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก 63000

โทรศัพท์ : 055513578

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง

-- advertisement --