-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม

รหัสโรงเรียน : 160003

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านไม้งาม ไม้งาม ไม้งาม เมืองตาก ตาก 63000

โทรศัพท์ : 055890232

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม

-- advertisement --