-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

รหัสโรงเรียน : 160235

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 63180

โทรศัพท์ : 055508876

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2

-- advertisement --