-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 160021

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – วังประจบ เมืองตาก ตาก 63000

โทรศัพท์ : 055-560175

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม

-- advertisement --