โลโก้โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 160230

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านประดาง สายเอเซีย ประดาง วังเจ้า ตาก 63180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)