โลโก้โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล

รหัสโรงเรียน : 160084

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – พหลโยธิน วังหมัน สามเงา ตาก 63130

โทรศัพท์ : 055-800066

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล