-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปากวัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากวัง

รหัสโรงเรียน : 160051

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 10 – ตากออก บ้านตาก ตาก 63120

โทรศัพท์ : 0873064798

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากวัง

-- advertisement --