-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านยางโองนอก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านยางโองนอก

รหัสโรงเรียน : 160058

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านยางโองนอก – แม่สลิด บ้านตาก ตาก 63120

โทรศัพท์ : 055587184

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านยางโองนอก

-- advertisement --