-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังตำลึง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังตำลึง

รหัสโรงเรียน : 160233

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านวังตำลึง – นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 63000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังตำลึง

-- advertisement --