-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น

รหัสโรงเรียน : 160263

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 333 – นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 63000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น

-- advertisement --