-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังประจบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังประจบ

รหัสโรงเรียน : 160013

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก จรดวิถีถ่อง วังประจบ เมืองตาก ตาก 63000

โทรศัพท์ : 055891541

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังประจบ

-- advertisement --