-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังโพ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังโพ

รหัสโรงเรียน : 160087

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – วังจันทร์ สามเงา ตาก 63130

โทรศัพท์ : 055508992

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังโพ

-- advertisement --