-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)

รหัสโรงเรียน : 160222

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – พหลโยธิน เชียงทอง วังเจ้า ตาก 63000

โทรศัพท์ : 055 508 965

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)

-- advertisement --