-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสันกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสันกลาง

รหัสโรงเรียน : 160057

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 6 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 – แม่สลิด บ้านตาก ตาก 63120

โทรศัพท์ : 0819731077

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันกลาง

-- advertisement --