โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้

รหัสโรงเรียน : 160034

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ต.หนองบัวใต้ – หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก 63000

โทรศัพท์ : 055558479

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวใต้