-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งแดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งแดง

รหัสโรงเรียน : 160008

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 33 – โป่งแดง เมืองตาก ตาก 63000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งแดง

-- advertisement --