-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 160065

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 63120

โทรศัพท์ : 055898225

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีวิทยา

-- advertisement --