-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสว่างวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสว่างวิทยา

รหัสโรงเรียน : 160063

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตากตก บ้านตาก ตาก 63120

โทรศัพท์ : 055898552

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสว่างวิทยา

-- advertisement --