-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 160015

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : จังหวัดตาก – วังประจบ เมืองตาก ตาก 63000

โทรศัพท์ : 0875735502

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม

-- advertisement --