-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง

รหัสโรงเรียน : 160048

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่13 – ตากออก บ้านตาก ตาก 63120

โทรศัพท์ : 055591032

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง

-- advertisement --