-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกลาโหมราชเสนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกลาโหมราชเสนา

รหัสโรงเรียน : 160156

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 63140

โทรศัพท์ : 055560140

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกลาโหมราชเสนา

-- advertisement --