โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย

รหัสโรงเรียน : 160122

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 164 จุฬาชัย แม่กุ แม่สอด ตาก 63110

โทรศัพท์ : 055583106

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย