-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ

รหัสโรงเรียน : 160179

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 247 – แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 63150

โทรศัพท์ : 055-508100

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ

-- advertisement --