โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำหอม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำหอม

รหัสโรงเรียน : 160160

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 123 – แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก 63140

โทรศัพท์ : 0953081374

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำหอม