-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมอเกอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมอเกอ

รหัสโรงเรียน : 160202

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ุ68 พบพระ-วาเล่ย์ วาเล่ย์ พบพระ ตาก 63160

โทรศัพท์ : 0932639832

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมอเกอ

-- advertisement --