-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านยะพอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านยะพอ

รหัสโรงเรียน : 160200

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – วาเล่ย์ พบพระ ตาก 63160

โทรศัพท์ : 055-508960

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านยะพอ

-- advertisement --