-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสามหมื่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสามหมื่น

รหัสโรงเรียน : 160158

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก – สามหมื่น แม่ระมาด ตาก 63140

โทรศัพท์ : 055039248

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสามหมื่น

-- advertisement --