-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย

รหัสโรงเรียน : 160203

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – พบพระ พบพระ ตาก 63160

โทรศัพท์ : 055-039220

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย

-- advertisement --