โลโก้โรงเรียนบ้านแม่กาษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่กาษา

รหัสโรงเรียน : 160113

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 99 – แม่กาษา แม่สอด ตาก 63110

โทรศัพท์ : 055033749

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่กาษา