-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

รหัสโรงเรียน : 160142

เขตการศึกษา : สพป.ตาก เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 14 – ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 63140

โทรศัพท์ : 055-802535

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย

-- advertisement --